•  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  2 Balfour Road, Pietermaritzburg, 3201
 •  (-29.57026 , 30.41)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Erf 54 Ashille Farm, Amatikulu, 3801
 •  (-29.04682 , 31.5321)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 35 789 0165
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  9 Haiti Mall, Richards Bay, 3900
 •  (-28.75187 , 32.0529)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Lot 466, Shop 1, Corner Erasmus & National Roads, Margate, 4275
 •  (-30.84884 , 30.3608)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 468 6652
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  15 Alabama Road, Wentworth, 4052
 •  (-29.94123 , 30.9831)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  38 Beatrice Street, Durban, 4001
 •  (-29.85139 , 31.0169)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 7 Sundumbili Plaza, Sundumbili, 4491
 •  (-29.1466 , 31.4018)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 1 294 Pelican Drive, Bayview, 4092
 •  (-29.91984 , 30.9114)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  191 Smith Street, Durban, 4001
 •  (-29.85892 , 31.0269)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 4A 524 Old Main Road, Shakaskraal, 4430
 •  (-29.45212 , 31.2198)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  40 Bolton Road, Shop 5 Ground Floor Clair Estate, Clare Estate, 4091
 •  (-29.81663 , 30.968)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  40 Bolton Road, Clare Estate, 4091
 •  (-29.81663 , 30.968)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  56 Bombay Road, Northdale, 3201
 •  (-29.56776 , 30.4008)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 314 1500
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 4 60 Gibbum Grove, Brackenham, 3900
 •  (-28.71748 , 32.042)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  134 Canesidehaven, Phoenix, 4068
 •  (-29.6884 , 31.0078)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  7 Egret Crescent, Lotus Park, 4133
 •  (-30.0025 , 30.9093)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 4&5 Polly Shorts Centre, Umkondeni, Pietermaritzburg, 3201
 •  (-29.65101 , 30.4222)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 12 &13 Dejavu Centre, Lot 719 Albert Meyer, Shelly Beach, 4265
 •  (-30.80726 , 30.411)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  218 High Terrace Crossmoor Shopping Centre, Chatsworth, 4092
 •  (-29.89452 , 30.8606)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  99 Todd Street, Verulam, 4339
 •  (-29.64302 , 31.0399)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  43 Ernest Clookie Road, Isipingo Beach, 4133
 •  (-30.00727 , 30.9365)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  160 Smith Street, Durban, 4001
 •  (-29.584 , 31.0304)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  21 Stella Road, Newholme, 3201
 •  (-29.56229 , 30.4031)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 314 1500
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  35 Boundary Lane, Dundee, 3000
 •  (-28.16563 , 30.2358)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  83 Plymouth, Allandale, 3201
 •  (-29.56687 , 30.4146)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  38 Fenton Lane, Durban, 4001
 •  (-29.86078 , 31.0207)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 314 1500
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 2 PL Maharaj Building, 372-376 Edwin Swales Drive, Clairwood, 4052
 •  (-29.89777 , 30.9749)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 207 6828
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  73 East Street, Overport, 4091
 •  (-29.83122 , 31.0022)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 314 1500
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  1st Floor Sugar House, 52 Main Road, Empangeni, 3880
 •  (-28.7461 , 31.8893)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  14 Petria Place, Craigieburn, 4170
 •  (-30.21278 , 30.767)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 314 1500
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop LG 17 Eshowe Mall, Cnr Kangella & Osborne Street, Eshowe, 3815
 •  (-28.89117 , 31.4819)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 314 1500
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  30 Kingfield Building, Field Street, Durban, 4001
 •  (-29.86043 , 31.0224)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 33 342 1358
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  33 New England Road, Scottsville, 3201
 •  (-29.61325 , 30.3981)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 4,39 Orient Drive, Isipingo, 4133
 •  (-30.00052 , 30.9231)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  143 Voortrekker Street, Greytown, 3250
 •  (-29.06201 , 30.5905)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 4&5, 169 Church Street, Vryheid, 3100
 •  (-27.76542 , 30.7924)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 15 Mobeni Heights Shopping Centre, Mobeni Heights, 4092
 •  (-29.93489 , 30.9469)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 32 944 5127
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 6 and 7 Hhandais Building, 336 Main Road, Tongaat, 4399
 •  (-29.5714 , 31.1166)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop2 115 Ebrahim Drive, Highridge, 4449
 •  (-29.31974 , 31.2906)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 464 4668
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  1407 Sarnia Road, Hillary, 4094
 •  (-29.88813 , 30.9389)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  50A Reynolds Street, Port Shepstone, 4240
 •  (-30.73789 , 30.4493)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 263 0930
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  20 Church Street, Newcastle, 2940
 •  (-27.75075 , 29.9321)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 263 0930
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  20 Church Street, Newcastle, 2940
 •  (-27.75075 , 29.9321)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 35 789 1990
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  18 Link Road, Richards Bay, Richards Bay, 3900
 •  (-28.75206 , 31.1163)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  11 Arbee Drive, Tongaat, 4399
 •  (-29.57199 , 31.1163)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 32 944 5127
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  224 GGR Centre, Main Road, Tongaat, 4399
 •  (-29.57764 , 31.1118)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Revonia Centre, Belvedere, 4399
 •  (-29.57668 , 31.0836)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  30 Lighthouse Road, Bluff, 4052
 •  (-29.90869 , 31.019)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 5, 18 Bell Street, Howick, 3290
 •  (-29.48423 , 30.2319)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Lot47 2 Anerley Road, Anerley, 4230
 •  (-30.67532 , 30.5078)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 35 337 4498
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Lot 21 77 Main Road, Gingindlovu, 3800
 •  (-29.03062 , 31.5842)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 1, 49 Sutherland Street, Newcastle, 2940
 •  (-27.75919 , 29.9316)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 9 Guildhall Arcade, 25 Gardiner Street, Durban, 4001
 •  (-29.86002 , 31.0246)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 10 Montford Shopping Centre, Road 701, Chatsworth, 4092
 •  (-29.92255 , 30.8765)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  264 Woodhurst Drive, Chatsworth, 4092
 •  (-29.90969 , 30.9134)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  43/65 Newmarket Road, Silverglen, 4092
 •  (-29.91912 , 30.9058)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  21 Brickhill Road, Durban, 4001
 •  (-29.85516 , 31.0356)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  460 Longmarket Street, Pietermaritzburg, 3201
 •  (-29.54946 , 30.403)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 16/17 Bluff shopping Centre, 884 Bluff Road, Bluff, 4052
 •  (-29.91153 , 31.0126)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  16 Joyhurst Road, Chatsworth, 4092
 •  (-29.91405 , 30.8795)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  141 Main Road, Malvern, 4055
 •  (-29.88041 , 30.9198)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  278 Lenny Naidu Drive, Bayview, 4092
 •  (-29.92279 , 30.911)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  18 Kings Road, Pinetown, 3610
 •  (-29.81183 , 30.8557)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  18 Lira Link Road, Richards Bay, 3900
 •  (-28.75206 , 32.0506)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  11 Aloefield Crescent, Springfield Park, 4051
 •  (-29.80278 , 30.9961)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  114 Dr Yusuf Dadoo Street, Durban, 4000
 •  (-29.85944 , 31.0181)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 16/17/18 Truro Plaza, Northdale, 3201
 •  (-29.54951 , 30.4036)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 9B&9D, 300 Malandela Road, Kwa-Mashu, 4359
 •  (-29.74806 , 30.9847)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  59 Murchison Street, Ladysmith, 3370
 •  (-28.56434 , 29.777)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 35 Kingsburg Centre, CNR of Ocean View & Araucaria Road, Kingsburgh, 4126
 •  (-30.09858 , 30.8552)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  261 Lotus Drive, Craigieburn, 4170
 •  (-30.20814 , 30.7514)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 314 1500
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 22 Montford Shopping Centre, 48 of Road 701, Chatsworth, 4092
 •  (-29.92163 , 30.8752)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 314 1500
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 4 Ocean Center, Marine Drive, Manaba Beach, 4265
 •  (-30.85351 , 30.3784)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  233/239 Groove End Drive, Phoenix, 4068
 •  (-29.69202 , 31.0267)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Lot 651, Crowshaw Road, Ladysmith, 3370
 •  (-28.55376 , 29.7857)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  No 1 Alfred Street, Ladysmith, 3370
 •  (-28.55611 , 29.7883)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 314 1500
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 51 Montclair Mall, 169 Wood Road, Montclair, 4061
 •  (-29.92361 , 30.9686)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  133 Road 707, Durban, 4001
 •  (-29.87993 , 30.9189)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 465 1711
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  522 South Coast Road, Clairwood, 4052
 •  (-29.91142 , 30.9788)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 3 Moorton Shopping Centre, 59 Moorcross Drive, Chatsworth, 4092
 •  (-29.90336 , 30.8675)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  20 Rosedale Road, Mountainrise, 3201
 •  (-29.58032 , 30.402)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 314 1500
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 6, 115 Marshall Drive, Mount Edgecombe, 4300
 •  (-29.7028 , 31.0351)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 314 1500
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 1 Mtuba Plaza, cnr John Ross Highway & Lucia Street, Mtubatuba, 3935
 •  (-28.4109 , 32.1861)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  22 Andromeda Street, Starwood, 4068
 •  (-29.70343 , 31.0017)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  503 Old Greytown Road, Raisethorpe, 3201
 •  (-29.56734 , 30.406)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  85 Stanger Street, Durban, 4001
 •  (-29.85771 , 31.0317)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 314 1500
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  66 Harding Street, Newcastle, 2940
 •  (-27.75945 , 29.9319)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 577 1756
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  784 Inanda Road, Newlands East, 4037
 •  (-29.78887 , 30.9732)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 263 0930
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 31 Theku Plaza, Portion 121 Newcastle, Newcastle, 2940
 •  (-27.787 , 30.063)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  516 Longbury Drive, Phoenix, 4068
 •  (-29.70417 , 31.0194)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  23 West Street, Durban, 4001
 •  (-29.85839 , 31.0237)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 4, 2 Robinson Street, Port Shepstone, 4240
 •  (-30.73639 , 30.4504)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 314 1500
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 301 Overport City, 430 Ridge Road, Overport, 4091
 •  (-29.83778 , 30.9997)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop1&2 DSK Centre, 83 Scott Street, Newcastle, 2940
 •  (-27.75984 , 29.9291)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 207 1184
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  1B G's Centre, 201 Florence Nightingale Drive, Westcliff, 4092
 •  (-29.91042 , 30.8958)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 314 1500
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  255 Pietermaritz Street, Pietermaritzburg, 3201
 •  (-29.60061 , 30.3772)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop7 260 Pine Street, Durban, 4001
 •  (-29.85736 , 31.0231)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 8, 260 Pine Street, Durban, 4001
 •  (-29.85735 , 31.0231)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 4 Mod Centre, Motala Heights, 3610
 •  (-29.83996 , 30.8766)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 15-18 Pink Panther Centre, 20 Long Road Mandeni, Mandeni, 4490
 •  (-29.15547 , 31.4076)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 3 Moorton Shopping Centre, 59 Moorcross Drive, Chatsworth, 4092
 •  (-29.90336 , 30.8675)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  7 Mc Causland Crescent, Umhlanga, 4320
 •  (-29.72643 , 31.0874)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  601 Chota Motala Road, Pietermaritzburg, 3201
 •  (-29.58611 , 30.3958)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 4 Fay Centre, Erythrina Avenue, Lotus Park, 4133
 •  (-29.99884 , 30.9134)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 314 1500
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  13 Bullion Boulervard, Richards Bay, 3900
 •  (-28.74513 , 32.0506)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  60 Hannaford Drive, Sunford, 4068
 •  (-29.69644 , 31.0155)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 8A Baccarat Street, Lennoxton, 2958
 •  (-27.7683 , 29.9133)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  68 A Illing Road, Ladysmith, 3370
 •  (-28.55507 , 29.7905)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  84 Murchison Street, Ladysmith, 3370
 •  (-28.55376 , 29.7857)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Thira Village Lot 879, 142 Scott Street, Scottburgh, 4180
 •  (-30.28634 , 30.7557)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 1 Treleen Court, Arbuthnot Street, Scottburgh, 4180
 •  (-30.2844 , 30.7542)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  105 High Street, Richmond, 3780
 •  (-29.87003 , 30.267)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  219 Palm Rd, Croftdene, 4092
 •  (-29.92056 , 30.8976)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 33 501 1625
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Old Main Road, Dalton, 3236
 •  (-29.65373 , 30.4267)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 33 501 1625
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Old Main Road, Dalton, 3236
 •  (-29.65373 , 30.4267)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  3 Martin Drive, Queensmead Industrial Park, Queensmead, 4147
 •  (-29.89045 , 30.9045)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 39 727 5905
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  6 Dower Street, Kokstad, 4700
 •  (-30.54904 , 29.4331)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  145 Scott Street, Scottburgh, 4180
 •  (-30.28634 , 30.7557)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 811 7929
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Unit 4 Groundfloor, 11 Aloefield Crescent, Springfield Park, 4051
 •  (-29.80278 , 30.9961)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 207 7215
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Suite 201 2nd Floor 80 Parthenon Street, Phoenix, 4068
 •  (-29.70286 , 31.0033)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 1 Stonebridge Place, Stonebridge, 4068
 •  (-29.72081 , 31.0179)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Cnr of Manor & Daffodil Street, Stanger Manor, 4449
 •  (-29.31949 , 31.2789)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  167 Grove End Drive, Phoenix, 4068
 •  (-29.69612 , 31.0206)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 409 9021
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 9,15 Alpine Drive, Chatsworth, 4092
 •  (-29.88741 , 30.8771)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  18 Ranee Park, Shastri Park, Phoenix, 4068
 •  (-29.61484 , 31.0177)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 32 944 2759
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Lot58-60 Desainagar, Shop 13/15 ParkAvenue, Desainagar, 4399
 •  (-29.61467 , 31.1547)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 39 835 0610
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Ndwebu Street, Highflats, 3306
 •  (-30.26 , 30.19)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 1 Willow Park Centre, 416 Umlibo Road, Durban, 4000
 •  (-29.87024 , 30.9947)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 32 552 1636
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Lot 2062, Manor Drive, Stanger Manor, Darnall, 4480
 •  (-29.31887 , 31.2793)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 314 1500
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  13 Joyhurst Road, Chatsworth, 4092
 •  (-29.91335 , 30.8797)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 314 1607
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  340 Victoria Road, Pietermaritzburg, 3201
 •  (-29.59424 , 30.3743)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 314 1500
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 5 Lot 145, Cnr King Shaka & Jackson Street, Stanger, 4449
 •  (-29.3382 , 31.2892)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 49 King Senzangakhona Shopping centre, Ulundi, 3838
 •  (-28.29897 , 31.4128)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 314 1500
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 3 Queensmead Mall, 95 Teignmouth Road, Umbilo, 4001
 •  (-29.8826 , 30.9836)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Erf 68, Shop 1 Victory Road, Lions Grove, 4240
 •  (-30.74657 , 30.4456)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 314 1500
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  163 Kerk Street, Vryheid, 3100
 •  (-27.76901 , 30.7899)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  124A Jan Hofmeyer Road, Westville, 3629
 •  (-29.82793 , 30.9302)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  149 Kingsway, Warner Beach, 4126
 •  (-30.04191 , 30.8938)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop G29, Berea Centre, Berea, 4001
 •  (-29.8566 , 31.0034)
 • VIEW VENUE DETAILS

KZN SLOTS SUPPORTS RESPONSIBLE GAMBLING.

Gambling only for persons 18 years and older. Winners know when to stop.
National Responsible Gambling Programme Toll-Free Counselling Line: 0800 006 008. KZN Slots is licensed by the KwaZulu-Natal Gaming and Betting Board.

Become a Partner

Type the characters you see above in the box below (Reload Captcha)